Rörbolaget i Stockholm AB

Rörbolaget i Stockholm AB utför rörmontage och svetsarbeten inom fjärrvärme, fjärrkyla, gas och vatten. Vi utför även kompletta installationer av abonnentcentraler för fjärrvärme och fjärrkyla.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2

servicebuss

Våra branchcertifikat

Gasinstallationsledare1
isostamp

Rörbolaget i Stockholm AB
Ranhammarsvägen 16
168 67 Bromma
08-26 10 60
info@rorbolaget.se
Org.nr: 556390-7665