Fjärrvärme
undercentralen
vatten
Gas 1

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Vi utför kompletta rördragningar både inomhus och i kulvert. Vi har samarbeten med företag som innehar spetskompetens inom branschen vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och arbeta i alla typer av entreprenader.

Undercentraler

Vi utför kompletta fjärrvärmecentraler och kylcentraler. Vi hjälper till med allt från dimensionering till en fulländad fungerande central. Vi har goda samarbeten med elektriker och styrpersonal så kunden kan få den lösningen som önskas och passar just deras situation. Vi tar hand om all kontakt med energileverantören och bygger enligt deras standard.

Vatten

Vi utför rörentreprenader inom vattenledningar. Vi har en stor kompetens där vi erbjuder allt från leverans av rör och komponenter till färdig ledning. Utöver montage och svetsning erbjuder vi utförliga kontroller av levererat material och utförda arbeten, såsom filmdokumentation och gnistprovning.

Gas

Vi är auktoriserat gasinstallationsföretag med mångårig erfarenhet.  Vi utför alla typer av svetsarbeten på gasledningsnätet samt installerar godkända ventiler & armaturer.

Rörbolaget i Stockholm AB
Ranhammarsvägen 16
168 67 Bromma
08-26 10 60
info@rorbolaget.se
Org.nr: 556390-7665